Λογιστικές υπηρεσίες Εταιρειών στην Ελλάδα

EMBUSINESS PHOTO_42 copy

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

* Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (οντοτήτων)

* Οργάνωση και επίβλεψη Μηχανογραφημένου  λογιστηρίου είτε στο γραφείο μας, είτε στον χώρο της επιχείρησης σας.

* Δυνατότητα απομακρυσμένης ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων (On Line), όπου και να βρίσκεται η επιχείρηση σας στην Ελλάδα.

* Σύνταξη και υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, γενική εκμετάλλευση και ανάρτηση αυτών στο ΓΕΜΗ .

* Σύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων, εισόδημα, ΦΠΑ, ΦΜΥ κτλ και υποβολή αυτών .

* Δυνατότητα Πληρωμής ΦΠΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού του γραφείου μας

* Παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού του γραφείου μας σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους

* Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών όπως ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, ΟΑΕΔ, Ο.Α.Ε.Ε κτλ

* Φορολογικός σχεδιασμός εντός και εκτός Ελλάδος με γνώμονα πάντα το δικό σας φορολογικό όφελος.

* Φορολογική ενημέρωση με email  για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ που αφορά την δική σας επιχείρηση.

* Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων .

* Συνεχής ενημέρωση φορολογικών υποχρεώσεων σας μέσω γραπτών SMS.

* Τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων έγκαιρα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις.

* Προγραμματισμός των φορολογικών υποχρεώσεων καταβολής ποσών τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την καταληκτική προθεσμία καταβολής.

* Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου -Δηλώσεις Ε9.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

* Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα

* Υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση αποδείξεων πληρωμής προσωπικού, σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ  καθώς και όλων των απαραίτητων εργασιών για την σωστή και υπεύθυνη λειτουργία της επιχείρησης σας σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

* Δυνατότητα Πληρωμής εισφορών ΙΚΑ μέσω τραπεζικού λογαριασμού του γραφείου μας.

* Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας.

* Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους.

* Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας

* Υποβολή όλων των ειδών καταστάσεων μέσω του συστήματος Εργάνη σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. κτλ για υπερωρίες, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή και τις αργίες, άδειες προσωπικού κτλ.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

* Συστάσεις – Ενάρξεις – Συγχωνεύσεις – Διακοπές -Μεταβολές – Αδράνεια Εκκαθαρίσεις- οριστικές Λύσεις όλων των τύπων εταιριών  Ο.Ε – Ε.Ε – Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε καθώς και  Ατομικών Επιχειρήσεων

* Άμεση συμβουλευτική υπηρεσία  για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση του τύπου εταιρίας που ταιριάζει στην δική σας ανάγκη.

* Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας τόσο στο γραφείο μας στην Ελλάδα όσο και στο γραφείο μας στην Βουλγαρία.

* Σύνταξη καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων με δικηγόρο του γραφείου μας αλλά και με τον συνεργαζόμενο συμβολαιογράφο του γραφείου μας όπου  απαιτείται η παρουσία του.

* Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων Α.Ε , Ε.Π.Ε  και Ι.Κ.Ε.

* Επιμέλεια σύνταξη και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.