Λογιστικές υπηρεσίες Ιδιωτών στην Ελλάδα

finance

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ Ε1 / Ε2 / Ε9 
Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, όπως τουλάχιστον η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων, τεκμηρίων, αποδείξεων  που αν δεν γνωρίζει κάποιος και δεν εξειδικεύεται βάζοντας αποδείξεις ενώ δεν χρειάζεται κάνει ζημιά και όχι καλό γιατί στερείται ένα σημαντικό κεφάλαιο για μελλοντικές αγορές,  με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση. Γιατί να ρισκάρετε λοιπόν ένα  λάθος που μπορεί να σας κοστίσει εκ των υστέρων, όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε την εξειδίκευσή μας που σας εγγυάται το σωστό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση; 

Παρέχουμε:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ (για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών).
 • Υποβολή εντύπων Ε9 για δήλωση νέων ακινήτων ή για την μεταβολή παλαιών καθώς και την διόρθωση τυχών προηγούμενων λαθών.
 • Υποβολή εντύπου Ε2 για δήλωση των εισπραττόμενων ενοικίων.
 • Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.
 • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της φορολογικής σας δήλωσης χωρίς την παρουσίας σας με αποστολή όλων των εγγράφων στον χώρο μας. 

Ας έχετε υπ’ όψιν ότι η φορολογική σας δήλωση, είναι καλύτερο να γίνεται από τους ειδικούς!
 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
Αναφέρουμε ενδεικτικά 

 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση του  ακινήτου σας. (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ κτλ )
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
 • Μισθωτήρια τα οποία πλέον γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω TAXIS χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσίας σας στο γραφείο μας αλλά απλά και μόνο με ένα απλό τηλέφωνο.
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες που εφάπτονται της αρμοδιότητας της ΔΟΥ όπως διακανονισμούς/ρυθμίσεις για παλαιές οφειλές, θέματα δικαστικού κλπ.
 • Εργατικά Θέματα
 • Για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ενημέρωση για την εργατική νομοθεσία, ώστε με σωστή και πλήρη κατάρτιση, ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει πλήρως την ακρίβεια των απολαβών του αλλά και των δικαιωμάτων του.
 • Παρέχουμε:
 • Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε.
 • Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων.
 • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων.
 • Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα. 
 • Ο κάθε εργαζόμενος έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το νόμο. Η σωστή διεκδίκησή τους απαιτεί τις συμβουλές μας